Birò, Share the City

Maandag, 28 januari 2019. Afgelopen weekend is er onder andere in het Parool een artikel verschenen waarin wordt geschreven dat Birò van het fietspad moet en wordt gezien als brommobiel. Dit artikel is gebaseerd op een enkele uitspraak van een politierechter en staat niet op schrift. Hoogstwaarschijnlijk is de uitspraak gedaan in een enkele strafzaak. Met deze uitspraak is echter niet de landelijke wet- en regelgeving aangepast.

Verwachting is dat de overheid en gemeente op (korte) termijn wel maatregelen gaan treffen. Zij willen onder andere kunnen handhaven op hinderlijk geparkeerde Birò’s, iets wat wij vanuit Birò ook volkomen logisch vinden. Hoe deze wetgeving eruit komt te zien en wanneer deze ingaat is echter nog onduidelijk.

Met een drukker wordende stad en het toenemende aantal Birò’s zijn wij voorstander van duidelijke wet- en regelgeving. Hiervoor zijn wij met diverse instanties en overheden in gesprek, waarbij wij Birò nadrukkelijk positioneren als alternatief voor de auto in de stad en het gebruik hiervan graag willen stimuleren. Met een stad die steeds drukker wordt en waar vervuilende auto’s zorgen voor overlast en onnodig veel ruimte in beslag nemen, geloven wij heilig in Birò als toekomst voor mobiliteit in de stad.

Door de compacte afmetingen neemt Birò minder ruimte in binnen het straatbeeld, zorgt het voor minder files en opstoppingen en doordat er met gemak 4 Birò’s op 1 parkeerplek passen, is er meer ruimte voor bijvoorbeeld openbaar groen. Bovendien is Birò volledig uitstootvrij, waardoor het bijdraagt aan een schonere en stillere leefomgeving. Met de aanwezigheid van Birò Share willen wij Birò toegankelijk maken voor een breed publiek.

Onze missie en ambitie sluiten aan bij het beleid van diverse gemeentes, dat onder ander gericht is op het stimuleren van duurzame mobiliteit, het autoluw maken van binnensteden en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in het stadscentrum. Om het gebruik van Birò echter verder te stimuleren dient er meer ruimte en aandacht te komen voor Light Electric Vehicles. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een stadsbrede parkeervergunning en speciale parkeerplekken voor licht elektrische voertuigen.

Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de auto steeds minder ruimte in beslag neemt binnen het straatbeeld en dragen we bij aan een schone en leefbare stad. Omdat Birò momenteel ook geparkeerd mag worden op de stoep willen wij vragen hierbij rekening te houden met je omgeving en anderen niet tot last te zijn: parkeer waar mag en kan.

Pieter Vermeer
Birò Nederland

Birò, Share the City

Last week newspapers wrote that Birò is not allowed to drive on the bicycle path anymore and must be seen as a micro car. However, we would like to inform you that law and regulations haven’t been changed.

As cities for example want to tackle obstructive parking, something we fully understand, we expect legislation to change in the (near) future. How this will look like and when this will become effective is currently not clear.

With cities becoming more crowded and the rising number of Biròs, we are in favor of clear regulations. We are debating with several stakeholders, where we position Birò as the perfect alternative to the car of which we like to encourage use. Because a reduction of car use reduces air and noise pollution, traffic jams and the pressure of parking we strongly believe in Birò as the future of urban mobility.

Because Birò takes up less space, it reduces traffic jams and congestion, keeps residents mobile and leaves more room for public green spaces. In addition, Birò is 100% electric and emission-free, thereby contributing to a clean and quiet living environment. An innovative sharing platform makes it possible to share the benefits of Birò with neighbours, friends or colleagues.

Our mission and ambition aligns with the policy of various cities, which focuses on stimulating sustainable mobility, making city centres car-free and reducing parking spaces. However, to stimulate the use of Birò there needs to be more attention for Light Electric Vehicles. A positive stimulus can be found in creating special parking areas or city-wide parking permits.

This way we jointly can help reduce the number of cars and contribute to a clean and liveable city. Because Birò can also be parked on the sidewalk, we would like to ask you to take into account your environment and to not bother or annoy others. Park where is possible and allowed.

Pieter Vermeer
Birò Nederland

Featured 4