Schoner verkeer, schonere lucht, gezondere stad!

Bron: Gemeente Amsterdam
Datum: 3 mei 2019

Wist u dat, na roken, slecht eten en weinig bewegen, vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer is? Amsterdammers leven gemiddeld 13 maanden korter door vieze lucht. We moeten en gaan er alles aan doen om de situatie te verbeteren. Daarom heeft het college van B en W het Actieplan Schone Lucht opgesteld.

schoner-verkeer-biro-gemeenteamsterdam

Het belangrijkste onderdeel van het plan is het uitstootvrij maken van het verkeer in de stad in 2030. Dat wil het college bereiken door de milieuzones uit te breiden en uitstootvrije gebieden in te voeren. Er komen subsidies en ontheffingen om u te ondersteunen bij de overgang naar uitstootvrij verkeer.

Meer soorten voertuigen uitstootvrij
De nadruk van het Actieplan Schone Lucht ligt op het schoner maken van het verkeer, omdat we daar als gemeente het meest direct invloed op hebben. We willen dat benzine- en dieselmotoren worden vervangen door uitstootvrije alternatieven, zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof. Tot 2030 moeten steeds meer soorten voertuigen op steeds meer plekken in de stad uitstootvrij worden. De maatregelen uit het actieplan komen deels voort uit het Rijksbeleid en afspraken die gemeenten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gemaakt

Vier mijlpalen
In het actieplan staan vier belangrijke mijlpalen:

1:
2020: Binnen de ring A10 komt een milieuzone voor dieselpersonenauto’s. Dieselpersonenauto’s die op dat moment 15 jaar of ouder zijn, mogen de milieuzone niet meer in. Er komt ook een uitbreiding van de bestaande milieuzones voor vracht- en bestelwagens.

2:
2022: Er komt een uitstootvrij gebied voor ov-bussen en touringcars binnen de s100 ten zuiden van Amsterdam CS en het spoor. En de milieuzone vrachtverkeer wordt alleen toegankelijk voor wagens met de Euro6 norm of hoger.

3:
2025: Brom- en snorfietsen die niet uitstootvrij zijn, mogen de bebouwde kom niet meer in. Binnen de ring A10 komt een uitstootvrij gebied voor vracht- en bestelwagens, taxi’s, ov-bussen en touringcars. En er komt een uitstootvrij gebied voor alle passagiers- en pleziervaart en de GVB-veren.

4:
2030: Vervoersmiddelen die niet uitstootvrij zijn, mogen de bebouwde kom niet meer in. Dit geldt ook voor personenauto’s en motoren.

Subsidies en ontheffingen
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen uit het actieplan tot kosten en ongemakken kunnen leiden, voor bewoners en ondernemers. Daarom komen er subsidie- en ontheffingsregelingen, zodat u bijvoorbeeld een tegemoetkoming kunt krijgen voor de aanschaf van een ander, schoon vervoersmiddel. Wie voor schoon vervoer kiest, kan ook rekenen op bepaalde privileges, zoals een parkeervergunning.

Laadnetwerk wordt uitgebreid
We gaan het laadnetwerk in de stad verder uitbreiden. Wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen. Als er te weinig capaciteit is, worden er laadpunten bijgezet. Er komen ook meer snelladers.

Praat mee
Eind mei wordt het Actieplan Schone Lucht in de gemeenteraad besproken. Van begin juni tot en met half juli kunt u meepraten via een digitaal platform. Daarna volgt de officiële periode van inspraak. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en uiteindelijk vastgesteld door de raad.

Download hier het Actieplan Schone Lucht.

media-biro-de-weg-opbiro_rdw