Oproep RDW kentekening Birò

Datum: 17 oktober 2019

Binnenkort ontvangen alle Birò-rijders een oproep van het RDW om een kenteken aan te vragen en te registreren. In het nieuwe jaar zal er verscherpte handhaving plaatsvinden op het dragen van een kenteken en de positie op de weg.

Helaas voorziet de huidige wetgeving onvoldoende in innovatieve vormen van mobiliteit. Lange tijd is er discussie geweest over de status van Birò. Gelet op het succes van Birò en de toename van Birò’s in het straatbeeld, heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Birò, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de RDW en gemeente Amsterdam. Als resultaat van deze overleggen zullen binnenkort alle Birò-rijders een schrijven van het RDW ontvangen, waarin wordt opgeroepen tot kentekening van hun Birò.

Birò wenst een alternatief te zijn voor de auto in de stad. Op deze manier wil Birò Nederland een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare stad. Een stad met minder auto’s, minder uitstoot en minder fijnstof. En een stad met meer openbare ruimte. We zijn dan ook blij dat de gemeente Amsterdam onze visie op elektrisch vervoer deelt en de potentie ziet van Light Electric Vehicles als Birò.

Om het gebruik te stimuleren is de gemeente Amsterdam van plan volgend jaar een stadsbrede parkeervergunning te introduceren voor Light Electric Vehicles als Birò. Hiermee kan tegen een gereduceerd vergunningtarief door de hele stad geparkeerd worden, bij voorkeur haaks tussen de auto’s.

Wat moet je weten over je Birò
– Birò’s dienen te zijn voorzien van een kentekenplaat;
– Birò’s dienen op de weg te rijden en niet op het fietspad;
– Birò’s dienen te parkeren in een parkeervak;
– Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht.

Parkeren van je Birò
Omdat een Birò een klein voertuig is, is het zonde om een heel parkeervak in te nemen, en andere voertuigen ruimte voor parkeren te ontnemen. Daarom vragen wij je de schaarse ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken en indien mogelijk haaks te parkeren in de parkeervakken.

Parkeren in Amsterdam
Het college benadrukt in haar Actieplan Schone Lucht 2030 dat zij volledig wil overstappen op elektrisch vervoer in de stad. De Birò past hier als klein licht elektrisch voertuig goed bij. De gemeente zal komend jaar een visie en beleid voor LEV’s ontwikkelen, waaronder mogelijk wijziging van de parkeerverordening. Tot die tijd stelt het college voor met een overgangsregeling te komen in de vorm van een experiment met een stadsbrede parkeervergunning voor Light Electric Vehicles.

Aanvragen kenteken
Voor het aanvragen van een kenteken dien je een afspraak te maken bij een keuringsstation van het RDW. Dit kan online via de website van het RDW, in een later stadium zullen wij je hierover uitgebreider informeren.

Vragen
 Bij verdere vragen kun je contact met ons op te nemen via 020 8460549 of info@biro.nl.

All Biròs require a license plate

Date: October 17th, 2019

Soon all Birò-drivers will receive an instruction letter from the RDW to register their Birò and to apply for a license plate. As from the beginning of next year police enforcement will become effective.

Unfortunately, current laws and regulations don’t foresee in innovative forms of mobility like Birò. For a while there has been discussion about the status of Birò. In consultation with the Ministry of I&W, the RDW and the Municipality of Amsterdam there has been decided all Biròs need to have a license plate.

The municipality of Amsterdam wants to stimulate the use of Light Electric Vevicles and is planning to introduce a city wide parking permit for LEVs like Birò. With this permit you can park in a parking spot through the city, preferably right-angled in between cars. 

What do you need to know about your Birò
– Biròs need to have a license plate;
– Biròs drive on the road and not on the bike lane;
– Biròs need to park in a parking spot;
– Wearing a seat belt is mandatory.

Parking your Birò
Because the Birò is small and compact, it is a waste to use a complete parking spot by yourself. We kindly ask you to make use of the limited space as efficient as possible. Preferable park right-angled if possible.

Parking in Amsterdam
Next year the Municipality of Amsterdam will issue a policy for LEVs, including possible changes to the parking regulation. In the mean time there will be a transitional period, where you can apply for a city wide parking permit for Light Electric Vehicles.

Application process
For the application of the license plate you have to make an appointment at an inspection station of the RDW. We will inform you about the exact procedure at a later stage.

Questions
If you have any questions, please contact us at +31 (0)20 8460549 of info@biro.nl.

schonerverkeer