Also Biròs from the bicycle path and to the main road from April 8th.

From April 8th you don’t drive your scooter on the bicycle path anymore within the city ring A10. You have to drive it on the main road and need to wear a helmet. To prevent unclear situations, we advise our Birò users to drive on the main road and to avoid driving on the bicycle path as well. 

According to current laws and regulations, Birò can officially be driven on the bicycle path after April 8th. We understand that this can lead to annoyance from others and with a busier city driving on the bicycle path has not our preference. Unfortunately, the current infrastructure and legislation do not yet adequately provide for new forms of mobility.

To keep the city accessible and livable in the future, we must say goodbye to the car and encourage the use of sustainable and innovative alternatives. Not only Birò, but also other innovative forms of transport therefore require new policies and better infrastructure. To this end, we are having discussions with various authorities, where we would like to encourage the use of Birò.

Until that time, we recommend that you avoid driving the bicycle path and preferably only use the main road. In addition, we ask you to take into account your environment and to not bother or annoy others when parking: leave at least 1.5 meters of space to pass.

Share the City,

Pieter Vermeer
Birò Nederland

Vanaf 8 april ook Birò’s van het fietspad en naar de rijbaan.

Vanaf 8 april rijd je binnen de ring A10 met je snorfiets niet meer op het fietspad. Je moet dan op de rijbaan rijden en een helm dragen. Dat is even wennen, voor iedereen. Om onduidelijke situaties te voorkomen adviseren wij onze gebruikers het fietspad te mijden en bij voorkeur enkel de rijbaan te gebruiken.

Officieel mag Birò volgens de huidige wet- en regelgeving ook na 8 april gereden worden op het fietspad. We begrijpen dat dit tot irritatie kan lijden en heeft met een drukker wordende stad niet onze voorkeur. Helaas voorziet de huidige infrastructuur en wetgeving echter nog onvoldoende in nieuwe vormen van mobiliteit.

Om de stad in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden moeten we afscheid nemen van de auto en het gebruik van duurzame en innovatieve alternatieven aanmoedigen. Niet alleen Birò maar ook andere nieuwe vormen van vervoer vragen daarom om nieuw beleid en betere infrastructuur. Hiervoor zijn we met diverse overheden en instanties in gesprek, waarbij we het gebruik van Birò graag willen stimuleren.

Tot die tijd adviseren wij het fietspad te mijden en bij voorkeur enkel de rijbaan te gebruiken. Daarnaast vragen wij bij het parkeren rekening te houden met je omgeving en anderen niet tot last te zijn: laat minimaal 1,5 meter ruimte vrij om te passeren.

Share the City,

Pieter Vermeer
Birò Nederland

schonerverkeer